การปลูกไทรเกาหลี

วันนี้ “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม” จะมาแนะนำเคล็ดลับการการปลูกไทรเกาหลี

อุปกรณ์
-แน่นอนที่สุด ต้องมีไทรเกาหลี
-เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น จอบ เสียม พลั่ว บุ้งกี๋ หรือพาหนะลำเลียงขนส่งต้นไม้ไปยังจุดที่เตรียมหลุมปลูก
-ดินสำหรับปลูกต้นไม้ ในกรณีที่ดินเดิมไม่เหมาะสมในการปลูก

ขั้นตอนการปลูก
1.ขุดหลุมเป็นแนวยาว ให้มีความกว้างประมาณ 1 ฟุต ลึกประมาณ 1 ฟุต
2.ใช้มีดกรีดถุงพลาสติกที่บรรจุไทรเกาหลีออก โดยระมัดระวังอย่าให้โดนราก
3.ใส่ดินสำหรับปลูกต้นไม้ลงไปที่ก้นหลุม
4.วางต้นไม้ลงในหลุมที่ขุด โดยหันด้านที่มีฟอร์มสวยที่สุดออกมา จัดลำต้นให้ตั้งตรง
5.กำหนดระยะห่างของแต่ละต้นให้เท่าๆ กัน โดยความยาว 1 เมตร ใช้ไทรเกาหลีของ “ไทรเกาหลี ซีซันฟาร์ม” เพียง 3 ต้น
6.กลบหลุมด้วยดินสำหรับปลูกต้นไม้ หรือใช้ดินที่ขุดขึ้นจากหลุมที่เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีความร่วนซุยดี
อย่าใช้ดินเหนียวที่แน่นหรือดินที่มีกรวดหินมากๆ กลบหลุม เพราะจะเป็นปัญหาทำให้รากต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี
7.เมื่อกลบหลุมเสร็จแล้วใช้เท้าเหยียบดินที่อยู่ด้านนอกให้แน่นพอประมาณ อย่าเหยียบดินที่อยู่ใกล้โคนต้น อาจจะนำเศษใบไม้หญ้าหรือฟางมาคลุมรอบโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันการกัดเซาะของน้ำในขณะรดน้ำต้นไม้

การใส่ปุ๋ย :
-ใส่ปุ๋ยช่วงเช้า
-ใส่ปุ๋ยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะต่อ 1 ต้น
-อย่าใส่ปุ๋ยใกล้โคนต้น ให้ใส่ห่างจากโคนต้นประมาณ 8-10 ซม.
-เมื่อใส่ปุ๋ยแล้ว ให้รดน้ำทันที หากไม่รดน้ำ ปุ๋ยจะทำให้ใบไหม้

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม
 ฟอร์มสวย พุ่มแน่น รั้วต้นไม้จึงแน่นสวย
 

โทรทันที! บริการดี มีคุณภาพ


ด้วยความปรารถนาดีจาก
“ไทรเกาหลีซีซั่นฟาร์ม”
 ฟอร์มสวย พุ่มแน่น รั้วต้นไม้จึงแน่นสวย  .

โทรทันที! บริการดี มีคุณภาพ

www.ไทรเกาหลี.com


#ไทรเกาหลี #ไทรเกาหลีซีซั่นฟาร์ม #ซีซั่นฟาร์ม #รั้วต้นไม้ #ต้นไม้ทำรั้ว #ต้นไม้ริมรั้ว #ต้นไม้ริมกำแพง #ต้นไม้ #สวน #รั้ว #กำแพง #ต้นไทรเกาหลี #ต้นไทรเกาหลีราคา #ไทรเกาหลีราคา #น่ารู้เรื่องไทรเกาหลี #ไทรเกาหลีคือ #ความรู้ไทรเกาหลี #ไทรเกาหลีบทความ #วิธีปลูกไทรเกาหลี #การปลูกไทรเกาหลี #รั้วเขียว #ขายไทรเกาหลี #ไทรเกาหลีราคาส่ง #ไทรเกาหลีราคาถูก #กำแพงไทรเกาหลี #กำแพงต้นไม้ #โมก #ต้นโมก #รั้วไทรเกาหลี #ปลูกไทรเกาหลี #วิธีปลูกไทรเกาหลี #บ้าน #อาคาร #บ้านเดี่ยว #ทาวน์เฮาส์ #ทาวน์เฮ้าส์ #คอนโด #คอนโดมีเนียม #สนามกอล์ฟ #โรงแรม #รีสอร์ต #ร้านอาหาร #แต่งสวน #จัดสวน #ราคาต้นไทรเกาหลี #ราคาไทรเกาหลี #ขายต้นไทรเกาหลี #ต้นไทรเกาหลีราคาส่ง #ต้นไทรเกาหลีราคาถูก #ไทรเกาหลีราคาถูก #ซื้อไทรเกาหลี #ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน #การปลูกไทรเกาหลี