ดินกับการเจริญเติบโตของไทรเกาหลี จาก “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม”

ดินทำหน้าที่หยั่งรากของต้นไม้ เพื่อการพยุง ยึดต้นให้ตั้งตรง 

รากของไทรเกาหลีต้องหายใจเอาออกซิเจนจากอากาศในดิน โดยมีรากบางส่วนแทรกตัวลึกลงไปในดินเพื่อหาน้ำที่อยู่ลึกลงไป

หากดินมีสภาพเหมาะสมต่อการแพร่กระจาย และหยั่งลึกของราก ต้นไม้ก็มีโอกาสได้อาหาร แร่ธาตุ และน้ำมากยิ่งขึ้น ทำให้มีโอกาสเจริญเติบโตมากขึ้น 

ดินมี 3 ประเภท ดังนี้

ดินเหนียว 
มีตะกอนละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นได้ดีเมื่อเปียกน้ำ อุ้มน้ำได้ดี พังยาก มีแร่ธาตุอาหารของพืชอยู่มาก เหมาะสำหรับใช้ปลูกข้าวเนื่องจากกักเก็บน้ำได้นาน

ดินทราย 
เป็นดินร่วน เกาะตัวกันไม่แน่น อุ้มน้ำได้น้อย พังทลายง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากความสามารถในการจับธาตุอาหารมีน้อย ทำให้พืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณดินทรายขาดน้ำและธาตุอาหารได้ง่าย

ดินร่วน 
มีส่วนผสมของดินเหนียว ทราย และฮิวมัส(ซากพืชซากสัตว์ที่ตายและเน่าเปื่อยแล้ว อาจได้จากใบหญ้า ใบไม้) เป็นดินค่อนข้างละเอียด จับแล้วนุ่ม มีความยืดหยุ่นพอสมควร ระบายน้ำได้ดีปานกลาง มีแร่ธาตุอาหารของพืชมากกว่าดินทราย เหมาะสำหรับใช้เพาะปลูกเป็นอย่างมาก 

ดินที่เหมาะสมกับการปลูกไทรเกาหลี ควรจะเป็นดินที่มีความร่วนซุยดี 

หากเป็นดินเหนียวที่แน่นหรือดินที่มีกรวดหินมากๆ จะทำให้รากต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี 

ความชื้นของดินมีผลมาจากส่วนผสมของดินปลูกที่แตกต่างกัน ดินที่มีส่วนผสมของอินทรีวัตถุ ปุ๋ยคอก และวัสดุอื่น เช่น ขุยมะพร้าวจะอุ้มน้ำได้ดีกว่าดินร่วนธรรมดา  

ดินเหนียวระบายน้ำและอากาศไม่ดี เนื่องจากดินแน่น แข็งตัวง่าย ทำให้ระบบราก เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร

หากดินในกระถางหดตัว แยกออกจากขอบกระถาง แสดงว่าดินแห้ง และมีส่วนผสมของดินเหนียวอยู่มาก แนะนำให้พรวนดินแล้วรดน้ำ เพื่อให้ดินโปร่งและซับน้ำได้ดีขึ้น

This image has an empty alt attribute; its file name is ดินปุ๋ย-1024x845.jpg

ดินปุ๋ยจาก “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม”
แนะนำให้ใช้ดินปุ๋ย (ดินปลูกต้นไม้) ของ “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม” ในการปลูกไทรเกาหลี โดยไทรเกาหลีจะค่อยๆ ดึงไปใช้ในการเจริญเติบโต ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ดินมีคุณภาพดี และเป็นแหล่งสะสมสารอาหาร 

คุณประโยชน์ 
ช่วยปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มสารอาหารแก่ดิน ทำให้ไทรเกาหลีแข็งแรงเจริญเติบโตไว

ส่วนผสม
น้ำหมักชีวภาพ, แกลบดำ, แกลบดิบ, มูลวัว, ขุยมะพร้าว, ดินร่วน,  ปราศจากสารเคมี

อนุญาตให้แชร์บทความโดยใส่ข้อความว่า : ขอขอบคุณ “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม” 
พร้อมใส่ลิงค์ของบทความ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
“ไทรเกาหลีซีซั่นฟาร์ม”
 ฟอร์มสวย พุ่มแน่น รั้วต้นไม้จึงแน่นสวย

โทรทันที! บริการดี มีคุณภาพ

www.ไทรเกาหลี.com

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=TQd9MY3OC5g” width=720 height=405 ]

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=05EKO3cUmvM&t=10s” width=720 height=405 ]

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=zGUpJnfwKmw” width=720 height=405 ]

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=VCaISIAdCmk&t=49s” width=720 height=405 ]