ดินปุ๋ยหรือดินปลูกต้นไม้สำคัญอย่างไร? จาก “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม”

ดินปุ๋ยหรือดินปลูกต้นไม้ เป็นหัวใจหลักในการปลูกต้นไม้ทุกชนิด     

ก่อนที่จะปลูกไทรเกาหลี หรือต้นไม้ชนิดอื่น จะต้องดูสภาพดินก่อนว่า เป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่

โครงสร้างของดินมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของดิน เช่น ทราย ดินตะกอน และดินเหนียว ที่อยู่รวมกันเป็นอนุภาคดิน การรักษาโครงสร้างของก้อนดินให้ร่วนพอดีเป็นสิ่งสำคัญ ความอุดมสมบูรณ์ของดินควรประกอบด้วยแร่ธาตุอาหาร ที่พืชต้องการใช้อย่างครบถ้วน   

ประเภทของดิน
ดินมี 3 ประเภท ได้แก่ ดินเหนียว ดินทราย และดินร่วน 

ความชื้นของดินมีผลมาจากส่วนผสมของดินปลูก ที่แตกต่างกัน ดินที่มีส่วนผสมของอินทรีวัตถุ ปุ๋ยคอก และวัสดุอื่น เช่น ขุยมะพร้าว จะอุ้มน้ำได้ดีกว่าดินร่วนธรรมดา หากเป็นดินเหนียวที่แน่น หรือดินที่มีกรวดหินมากๆ จะทำให้รากต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี ดินเหนียวระบายน้ำและอากาศไม่ดี เนื่องจากดินแน่น แข็งตัวง่าย ทำให้ระบบราก เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดินที่เหมาะสมกับการปลูกไทรเกาหลี ควรจะเป็นดินที่มีความร่วนซุยดี 

หลายท่านเมื่อลองขุดดินออกมา กลับพบว่ามีแต่เศษอิฐเศษหินและขยะผสมอยู่ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างมักง่ายและประหยัด ไม่ขนไปทิ้ง กลับนำเศษอิฐเศษหินมาถมแทนดิน หากเจอกรณีเช่นนี้ ให้คัดเอาอิฐ หิน และขยะออก ถ้ามีปริมาณมาก แนะนำให้ทิ้งทั้งหมด จากนั้นใช้ดินปุ๋ยใส่ลงไปแทนทั้งหลุม ไทรเกาหลีและต้นไม้ที่ปลูกจะเจริญเติบโตดี

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกดินปุ๋ยหรือดินปลูกต้นไม้ก็คือ จะต้องรู้จักธรรมชาติของต้นไม้ว่า ต้นไม้แต่ละชนิดที่เราปลูกนั้นชอบดินแบบไหน ในขณะที่วัสดุปลูกบางชนิดมีอยุสั้น อย่างเช่นกาบมะพร้าว จะเสื่อมสภาพเร็ว

ดินปุ๋ยหรือดินปลูกต้นไม้ จึงเป็นหัวใจหลักในการปลูกไทรเกาหลี และต้นไม้ทุกชนิด เพราะเป็นแหล่งสะสมสารอาหารเพื่อให้ต้นไม้ค่อยๆ ดึงไปใช้ในการเติบโต 

ใช้ดินปุ๋ยจำนวนเท่าไรถึงเหมาะสม?
หากดินเดิมมีสภาพเหมาะสม ให้ใช้ดินปุ๋ย 1 ถุง สำหรับไทรเกาหลี 2 ต้น โดยรองก้นหลุมและด้านบน เพื่อเป็นธาตุอาหารพืช นำไปสร้างส่วนต่างๆ และบำรุงการเจริญเติบโต

ดินปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกไทรเกาหลีลงกระถาง
การปลูกไทรเกาหลีลงในกระถาง ต้องใส่ดินปุ๋ยลงไปทั้งหมด
โดยกระถางกว้าง 40 ซม. ยาว 40 ซม. สูง 40 ซม.ใช้ดินปุ๋ยจำนวน 5 ถุง 
ส่วนกระถางยาว 1 ม. กว้าง 40 ซม. สูง 40 ซม.ใช้ดินปุ๋ยจำนวน 10 ถุง 

ดินปุ๋ยหรือดินปลูกต้นไม้จาก “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม”
ขอแนะนำให้ใช้ดินปุ๋ย หรือดินปลูกต้นไม้ ของ “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม” ในการปลูกไทรเกาหลี น้ำหนักประมาณ 4.5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 10 บาทเท่านั้น 

คุณประโยชน์
ช่วยปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มสารอาหารแก่ดิน ทำให้ไทรเกาหลีแข็งแรงเจริญเติบโตไว

This image has an empty alt attribute; its file name is ดินปุ๋ย-s-1024x575.jpg

ส่วนผสมประกอบด้วย 
น้ำหมักชีวภาพ แกลบดำ แกลบดิบ มูลวัว ขุยมะพร้าว ดินร่วน ปราศจากสารเคมี

น้ำหมักชีวภาพ 
ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน น้ำ และการเจริญเติบโตของพืช เป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนพืชกระตุ้นการเกิด เพิ่มความแข็งแรง 

แกลบดำ 
ใช้ปรุงดินเพื่อช่วยเพิ่มความร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุ ปรุงสารอาหารให้แก่พืชและดิน ทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดี

แกลบดิบ 
ช่วยปรับสภาพดิน เติมอากาศในดิน ทำให้ดินหลวม ลดการบีบรัดของรากพืช

มูลวัว 
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพในระยะเวลานาน ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน

ขุยมะพร้าว 
มีคุณสมบัติเบา อุ้มน้ำได้ดี และเก็บความชื้นไว้ได้นาน ใช้ผสมดินปลูก ทำให้ดินร่วนซุย

ดินร่วน 
เป็นดินที่เหมาะสมกับการปลูกไทรเกาหลีที่สุด และเป็นส่วนผสมสำคัญของดินปุ๋ย

“ไทรเกาหลีซีซั่นฟาร์ม”  ฟอร์มสวย พุ่มแน่น รั้วต้นไม้จึงแน่นสวย
โทรทันที! บริการดี มีคุณภาพ

อนุญาตให้แชร์บทความโดยใส่ข้อความว่า : ขอขอบคุณ “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม” 
พร้อมใส่ลิงค์ของบทความ


www.ไทรเกาหลี.com

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=05EKO3cUmvM” width=720 height=405 ]
[kad_youtube url=” https://www.youtube.com/watch?v=VCaISIAdCmk&t=3s” width=960 height=540 ]