1. แจ้งจำนวนไทรเกาหลีที่ต้องการ พร้อมระบุความสูงไปที่ (ความยาว 1 เมตร ใช้ไทรเกาหลีของที่ฟาร์มเพียง 3 ต้น เพราะพุ่มแน่น) มาที่

เบอร์โทร
Line-season_Farm
เบอร์มือถือ

Email: pipop_b@yahoo.com

2. สรุปค่าใช้จ่าย

3. โอนเงินมัดจำ 50%

4. ส่งหลักฐานการโอนเงิน และแผนที่จัดส่งทาง

Line-season_Farm

5. นัดวันส่ง จ่ายเงินที่เหลือ 50% ที่หน้างาน

แค่นี้ก็เรียบร้อย 

This image has an empty alt attribute; its file name is Promotion-3-300x86.png